FAQ - Vanliga frågor om sportfjädrar

Kan jag köpa sportfjädrar en och en eller i par för fram eller bakvagn?

Nej, Kilen säljer endast sportfjädrar i kompletta satser. En del satser innehåller emellertid endast ett par fjädrar för bak eller framvagn men detta beror då på att fordonet är utrustat med ett annorlunda fjädringssystem.

Måste jag byta stötdämpare om jag vill montera en sportfjädersats från Kilen?

Kilen sportfjädrar är framtagna för att fungera tillsammans med standardstötdämpare. Vill man få en ännu bättre väghållning rekommenderar vi att byta till gastryckdämpare. Självklart skall man vid byte till sportfjädrar kontrollera skicket på stötdämparna. Är de dåliga skall de bytas.

Varför säger ni "Sportfjädrar" istället för "Sänkningsfjädrar"?

Våra satser är framtagna för att i första hand förbättra köregenskaperna med något hårdare fjädrar med en rimlig sänkning. Sänkningsfjädrar är normalt inte hårdare än originalfjädrarna och är framtagna bara för att sänka bilen.

Varför har Kilen inga sportfjädersatser som sänker bilen mer än 40mm?

Det finns en stor risk att väghållningen påverkas negativt om bilar sänks mer än 40mm. Reducerad fjädringsväg eller ingen fjädringsväg alls är vanligt på satser som sänker bilen mer än 50mm. Kilen filosofi är att man inte kan göra en väl fungerande fjäder med en sådan stor sänkning som skall arbeta tillsammans med standardstötdämpare eller gastrycksdämpare.

Önskar man en sänkning utöver 40mm bör man använda så kallade "Coilovers".

The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.