FAQ - Vanliga frågor om gasfjädrar

Levereras Kilen gasfjädrar inklusive ändfästen?

Samtliga gasfjädrar från Kilen levereras kompletta med erfoderliga ändfästen för snabb och enkel montering.

Vid vilka temperaturer kan jag använda Kilen gasfjädrar?

Kilen gasfjädrar är konstruerade för att arbeta i en omgivningstemperatur mellan -30 och +80°C. Om möjligt undvik att använda gasfjädern under längre tid i intervallets extremer. En minskning/ökning av omgivningstemperaturen innebär också att kraften i gasfjädern minskar/ökar.

The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.