Nyheter

Efter ett rekordår är vi starkare än någonsin

02/04/2019 2018 blev ett rekordår för Lesjöforsgruppen, aldrig tidigare har vi haft sådan skjuts i försäljningen. Strategin med en decentraliserad struktur där vi arbetar nära kunden är vår starkaste framgångsfaktor.
nyhetsbild

Lesjöforsgruppen växer så det knakar och under 2018 nådde vi försäljningssiffror på nära nog 2,6 miljarder kronor. Genom 28 fabriker runt om i världen säkrar vi en bra service till våra globala kunder. Vi ser tydligt att våra kunder uppskattar möjligheten att köpa mer lokalt. Via det nätverk vi har kan vi garantera bästa möjliga service och kvalitet från alla våra lokala bolag.

Starkt lokalt engagemang för kunden

En viktig målsättning vi har är organisk tillväxt i våra verksamheter. Det är våra medarbetares starka engagemang i att ge kunderna bästa möjliga service som skapar förutsättningarna. En ytterligare faktor som bidrar till måluppfyllelsen är att visa våra globala kunder de möjligheter vi kan erbjuda lokalt på de marknader där kunderna finns. Vi ser här mycket goda resultat och nämnas kan att vi i Asien under 2018 fått nya affärer som uppgår till 28% av årets fakturering på den marknaden. Tack vare det kan vi ytterligare stärka vårt erbjudande och den lokala kundservicen. Vi har kapacitet för många fler projekt i Asien och övriga marknader, så tveka inte att höra av dig om du har behovet.

Breddat spektrum av fjäderprodukter

Som vi tidigare berättat om arbetar vi även med att bredda vårt produkterbjudande. Ett exempel på det är den lansering av drivfjädrar som nu sker i Europa och Asien baserad på den teknik som utvecklats av vårt bolag i USA. Här kan vi nu erbjuda ett brett spektrum av produkter som tillverkas i Lettland, Mexiko eller USA. Vi utvecklar även ständigt vårt standardsortiment ned nya produkter som finns i både katalogform och webbshop.

Tillväxt genom förvärv och hållbarhet

Förvärv har varit en väg för Lesjöfors att etablera sig på nya marknader. Våra senaste tillskott har varit fjäderproducenter i Asien och Sverige. Vi är öppna för ytterligare förvärvsprojekt för att stärka vår närvaro ute i världen och jobbar metodiskt för att realisera nya spännande projekt.

Hållbarhetsfrågorna är viktiga i vår grupp. Vi jobbar systematiskt med dessa frågor och miljöhänsyn spelar en avgörande roll för investeringsbeslut och utveckling av våra verksamheter. Under året ska vi berätta om några av de insatser vi gör runt om i koncernen.

Väl rustade för framtiden

Vår decentraliserade struktur med starka nätverk av personal inom teknik och produktion har skapat grunden för de framgångar Lesjöforsgruppen haft i många år. Den närhet vi får till våra kunder via det lokala ansvaret är en absolut framgångsfaktor. I alla våra beslut har vi våra kunders bästa i fokus.

Vi har haft en god konjunktursituation och ser nu att några marknader minskar. Det är i stort helt relaterat till bilindustrin som påverkas av dels nya regler och dels den omställning som sker mot fordon med lägre eller inga utsläpp. Denna marknad vet vi är cyklisk och vi räknar med att efterfrågan kommer tillbaka. Förutom den lilla brasklappen så ser det ut som att industrin fortsatt visar styrka.

Sammanfattningsvis, vi är väl rustade för att med kraft, kompetens och kapacitet ta oss an alla de spännande fjäderutmaningar som uppstår världen över. Välkommen med din förfrågan!

DP

Nyheter

Se arkiv
The Complete Spring Supplier
© 2024 Kilen Springs. All Rights Reserved.