Nyheter

Mångmiljoninvestering för framtidens fjädrar i Storbritannien

18/01/2019 Det brittiska Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings har nyligen investerat en miljon euro i en ny högteknologisk trådlindningsmaskin. Maskinen är toppmodern och den första av sitt slag i Storbritannien.
nyhetsbild

Under 2018  har Lesjöforskoncernen fortlöpande genomfört investeringar i både produktionslokaler, nya maskiner och högteknologisk utrustning i de flesta företag inom koncernen. Och aktiviteterna har inte slutat. Den senaste investeringen för den växande brittiska marknaden är en unik toppmodern fjäderlindningsmaskin.

FUL166 är Wafios senaste, storskaliga och mycket avancerade spirallindningsmaskin som nyligen lanserades på marknaden. Den finns än så länge endast i två exemplar i världen, varav en hos Lesjöforsbolaget European Springs & Pressings i Cornwall, södra England.  

Utrustade för framtiden

Med den nya maskinen utökas produktomfånget ytterligare och omfattar nu CNC-styrd lindning i tråddiameter från 0,3 till 17 millimeter, vilket stärker företagets ledande position på den brittiska marknaden.
- En investering i den här klassen är ett bevis på våra ambitioner att hålla absolut världsklass som fjädertillverkare. Lesjöfors har stor tilltro till våra tillväxtambitioner som bygger på oöverträffad kvalitet och lean production i tillverkningsprocesserna, säger Michael Gibbs, chef för European Springs & Pressings i Cornwall.

European Springs & Pressings slog nyligen upp dörrarna till en andra fabrik i Cornwall, där affärsområdena Automotive och Industri specialiseras i två separata enheter.
- Den senaste maskinen utgör nästa kapitel i det pågående investeringsprogrammet där vi bygger ut vår kapacitet utifrån efterfrågan för att förstärka vår och koncernens globala ledarposition, säger Michael Gibbs.

Modern ingenjörskonst

Maskinell utrustning i denna prisklass är för de allra flesta tillverkare bara en dröm.
- Vår unika produkt med toppmodern styrteknik bygger på interaktivitet som kan liknas vid en Ipad och maskinerna är konstruerade utifrån absoluta krav på produktivitet och kvalitet. Lesjöfors kan nu i ännu högre grad utnyttja all den potential som finns i marknaden med en teknik som garanterar effektivitet och kvalitet, säger John Murley, försäljningschef för Wafios i Storbritannien.  

DP

Nyheter

Se arkiv
The Complete Spring Supplier
© 2024 Kilen Springs. All Rights Reserved.