Tillverkning av chassifjädrar

Kilen har tillverkat fjädrar sedan 1852 och idag är Kilen den största producenten i Europa av chassifjädrar för eftermarknaden. Vår toppmoderna fabrik är dimensionerad för att möta framtidens krav på kvalitet, flexibilitet och miljöhänsyn.

Varje fjäder tillverkas av högkvalitativt fjäderstål. Det finns många stålverk i världen men endast ett fåtal är tillräckligt specialiserade för att producera det högkvalitativa stål som fordras i moderna chassifjädrar med höga påkänningar.

 Steel

Beroende av konstruktion används oljehärdad tråd eller valstråd.

När oljehärdad tråd används anlöps fjädrarna i produktionen direkt efter lindningsoperationen. Fjädrar som tillverkas av valstråd härdas och anlöps efter lindningsoperationen, på så sätt får fjädern en hög hållfasthet. I båda fall erhålls en produkt som ger samma höga kvalitet och egenskaper.

Kallindning

Tråden kallformas till fjäderform i datorstyrda automatiska lindningsmaskiner.

Coiling

Till skillnad mot varmlindning som normalt erfodrar lindning över en specifik dorn för varje konstruktion så ger kallindning en hög flexibilitet. Fjäderdiameter, stigning och antal varv kan enkelt varieras.

Värmebehandling

Vid kallindning så byggs negativa spänningar in i materialet. Dessa tas bort genom efterföljande värmebehandling.

 Heat

Slipning 

En del chassifjädrar har en eller båda ändar slipade. All slipning hos Kilen görs i datorstyrda slipmaskiner.

Grinding

Kulbombning och försättning av fjädern

Efter värmebehandlingen är det mycket viktigt att tillföra och styra nivån av positiva restspänningar. Detta åstadkoms med operationerna kulbombning och försättning.

Den positiva restspänningen reducerar skjuvspänningen i fjädern vid kompression vilket höjer fjäderns prestanda till specificerad nivå.

Shot Peening

Kulbombningen ger förutom att bygga in önskvärda spänningar i material, en materialyta som är lämplig för efterföljande ytbehandlingsprocesser såsom zinkfosfatering och lackering. Bilden ovan illustrerar en fjäder före och efter kulbombning.

Genom försättning av fjädern erhålls positiva spänningar i materialet.

PresettingAll

Kilen chassifjädrar korrosionsskyddas före lackering genom en galvanisk zinkfosfateringsmetod. Denna metod ger ett effektivt korrosionsskydd även om det skulle finnas defekter i lacken.

surface

Därefter pulverlackeras fjädern. Slutligen märks fjädern med produktionsnummer och batchnummer.

ID

Nedan video illustrerar de olika stegen i produktionen av chassifjädrar!

The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.