Sportfjädrar

Kilen sportfjädrar sänker bilen upp till 50 mm och ger förbättrade vägegenskaper samt en sportigare körupplevelse. Varje sats med sportfjädrar är utvecklade för att kunna monteras tillsammans med original stötdämpare. För ökad körupplevelse rekommenderar vi emellertid att anpassade sportstötdämpare används.

Konstruktion - Att "sänka" en bil och samtidigt förbättra styr och fjädringsegenskaper erfordrar expertkunskap, inta bara om fjädringskonstruktioner, utan om hur hela chassit på en bil uppträder då tyngdpunkten flyttas.

Tillverkning - Kilen sportfjädersatser är tillverkade efter samma metoder och principer som våra standard chassifjädrar för att säkerställa kvalitet och prestanda.

Kvalitet - Kilen arbetar nära olika internationella standard och certifieringsorgan för att säkerställa en jämn och hög kvalitet.


The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.