Kvalitet & Miljö

Alla spiralfjädrar som levereras av Kilen är kvalitetssäkrade och tillverkade av oss. Kilen använder endast fjäderstål från leverantörer som möter högsta möjliga krav på materialkvaliteten. Konstruktionen av samtliga chassifjädrar har kvalitetsverifierats och tillverkats med bästa tänkbara teknik.

Belastning och fjädringsparametrar säkras genom en kvalitetskontroll under hela produktionsprocessen. För att verifiera att resultatet ligger inom angivna toleranser görs ett sista kraftprov av varje batch före ytbehandling, som visas till höger. Krafterna vid "rebound", "kerb" och "bump" tillsammans med fjäderkonstanten är de viktigaste krafterna.

Ytbehandlingen görs med en avancerad zinkfosfateringsprocess som tillsammans med pulverlack skyddar mot korrosion samtidigt som en hög ytfinish uppnås.

Det stora antalet fjädrar på eftermarknaden och betydelsen av att identifiera rätt produkt gör identifiering och märkning väldigt viktig. ID numret följer fjädern under hela tillverkningsprocessen, för att garantera rätt identifiering.

Hos Kilen är varje fjäder möjlig att identifiera genom hela produktionsprocessen fram till dess att ett artikelnummer appliceras i lackeringsanläggningen.

Kilen fabriksledning och kvalitetssystem är certifierat enligt kvalitetssäkringsstandard EN ISO 9001:2008 och miljökraven i ISO 14001:2004. Vi är kvalitetssäkrade via TÜV.

I mars 2011 erhöll Kilen certifiering enligt ISO/TS1649:2009. Detta kvalitetssystem är unikt för automotive-industrin. Standarden omfattar konstruktion, utveckling och produktion av automotive-produkter hos Kilen med fokus på ständiga förbättringar och att förebygga fel och brister.


The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.