Fjädertyper

Cylindriska

En cylindrisk fjäder består normalt av ändvarv och verksamma varv. Den cylindriska fjädern kan utformas för att ge en linjär fjäderkraft. Genom att variera stigningen av varven kan en fjäder med progressiv fjäderkraft erhållas. En fördel med cylindriska fjädrar är att de lätt kan hanteras automatiskt i produktionen.

Cylindriska

Cylindriska fjädrar kan också, i axiell riktning ha en böjd form. Denna variant är av intresse när konstruktören behöver kompensera för krafter i sidled som påverkar stötdämparen.

Banana

Koniska

När det finns begränsat med utrymme i bilens fjädringssystem så väljs normalt en konisk fjäder. Denna fjädertyp har normalt öppna ändar men ibland är den inkonad i en ände. Fjädern kan konstrueras med linjär eller progressiv fjäderkraft. Om konstruktören önskar att uppnå linjär kraft fås detta genom att ändra stigningen mellan varven på fjädern i enlighet med fjäderns diameter för att hålla fjäderkraften konstant genom hela fjädringsvägen. När fjäderns diameter ökar så ökar konstruktören stigningen mellan fjädervarven.

koniska

"Mini-Block"

Varven i en spiralfjäder av mini-block konstruktion är gjorda så att de flesta av dem går innanför varandra när fjädern trycks ihop, därav namnet mini-block.

Genom denna konstruktion kan fjäderns stumlängd reduceras till nära två gånger trådens diameter. Fördelen är att fjäderns stumlängd blir väldigt kort och på så sätt sparas utrymme. Detta kan till exempel vara av intresse bak på en bil där man eftersträvar en plan lastyta.

Det är viktigt att förstå att konstruktionen med att fjädervarven går innanför varandra styrs av fjäderns diameter och är inte beroende av materialvalet (linjärt eller progressivt). Ibland används progressivt material i mini-block konstruktioner vilket ger en viktbesparing men med en ökad risk för fjäderbrott på ändvarven efter en kort tid. Mer information om detta finner ni i vår tekniska broschyr.

Mini-block fjädrar kan konstrueras så att de får en progressiv eller linjär fjäderkaraktäristik. Detta kan uppnås genom att använda progressivt eller linjärt material. Oftast har de en linjär fjäderkraft eftersom den tunnare tråden i ändvarven kompenseras av en mindre diameter på fjäderkroppen.

Kilen använder alltid linjärt material till denna typ av konstruktioner. Kilen fjädrar uppnår samma last och fjäderegenskaper samtidigt som risken för fjäderbrott minskar.

miniblock

The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.