Chassifjädrar

Chassifjädrar är vårt mest omfattande produktsortiment och en vital del av fordonets fjädringssystem. Därför är det viktigt att distributörer, tekniker och mekaniker har kunskaper om hur vi konstruerar och tillverkar våra fjädrar.

Konstruktion - Ingen fjäder är den andra lik, samtliga chassifjädrar är konstruerade för en specifik applikation. Vilka grundläggande principer ligger bakom konstruktionen av chassifjädrar?

Tillverkning - Avancerade tillverkningsmetoder garanterar en produkt med lång livslängd. Lär dig mer om dessa processer.

Fjädertyper - Chassifjädrar är konstruerade på olika sätt för att uppnå specifika egenskaper. Lär dig mer om olika typer av chassifjädrar.

Kvalitet - Kvalitet är av yttersta vikt för Kilen och samtliga chassifjädrar uppfyller kraven för så kallad "matching quality".


The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.