Bladfjädrar

Bladfjädern är en av de äldsta typerna av fjädring, betydligt äldre än chassifjädern i detta fall. Sedan mitten av 1900-talet när chassifjädrar blev allmänt förekommande så har bladfjädrar i huvudsak varit monterade på fyrhjulsdrivna fordon och lätta transportfordon.

Vårt sortiment omfattar över 250 artiklar och täcker mer än 70 olika modeller. Ett av Europas mest kompletta sortiment.

Konstruktion - Idag varierar de olika bladfjäderkonstruktionerna kraftigt mellan trapets och parabelfjäder. Lär dig mer om skillnaderna och om funktionerna och nyttan hos båda dessa olika typer av bladfjädrar.

Tillverkning - Även om grundkonstruktionen är enkel så omfattar tillverkningen av bladfjädrar flera olika steg och processer. Tillverkningsmetoderna skiljer sig också åt mellan parabel och trapetsfjäder.

Kvalitet - Vi kan garantera att samtliga Kilen bladfjädrar motsvarar de högt ställda kvalitetskrav som våra kunder har.


The Complete Spring Supplier
© 2020 Kilen Springs. All Rights Reserved.